Om oss

Esstugans Gård


Kontakt


Alexandra Hellström

Jonas Hellström 070-724 88 21

Hem 0582-32 002


Ässtugans Gård 182

697 92 Pålsboda


Instagram - Mufflonfar

Born2hunt_alexandrahellstrom

hellstromjonas

GPS

 

N.58,56.889 E 015,25.142.

Familjen Hellström

Vi är 5 stycken medlemmar i familjen Hellström som bor på gården. Jonas & Virpi Hellström samt barnen Alexandra,Jesper samt Pontus.


Vi köpte gården år 1994 och då var den i stort behov av renovering, då den hade stått tom under flera år. De som hade haft gården tidigare hade använt den som sommarnöje periodvis. Så det har varit mycket jobb genom åren men vi har kommit långt. Vi har ständigt nya planer och idéer för gården.

 

Vi har för tillfället två stycken hundar av rasen wachtel  förutom mufflonfåren och dovhjortarna. Våra hundar bor inne med oss i familjen och är inga hundgårdshundar, så de älskar barn och besökare på gården. Hela familjen som består av fem personer har mycket stort djur och naturintresse, vilket har gjort det möjligt att ha den verksamhet som vi har idag!


Jonas och Alexandra Hellström står för jaktintresset och sköter det mesta på gården när det kommer till bokningar av jakt samt skötseln av boendet med bed & breakfast. . Så om du har frågor eller funderingar så passar det bäst att mejla i första hand till antingen Jonas eller Alexandra om det gäller jakt i hägnet eller livdjursköp. Boende bokningar sköts av främst av Jonas . Vår mejladress för jakt och livdjur samt boende  är esstugans@gmail.com


Alexandra Hellström, dotter i huset född 92. Fotograferar alla bilder som finns på hemsidan samt bildgalleriet .Agerar även jaktguide under jakterna i hägnet,eftersom vi har strikt avskjutning. Jakt,djur/natur och fotografi är hennes brinnande intressen.Alexandra har huvudansvar över jakten på gården samt tar alla bokningar/förfrågningar om jakt. För jaktförfrågan mejla esstugans@gmail.com


Sedan 2013 så har hon även en jakt/foto blogg som går under namnet "Born to hunt - Alexandra Hellström" som du hittar på www.alexandrahellstrom.com . Du kan även läsa jaktartiklar av henne i tidningen "Allt om Jakt & Vapen". Sedan september 2015 är hon också ambassadör för Browning Europe. Många jaktresor utomlands till b.la Ungern, Skottland, Namibia, Sydafrika och Spanien.

 

Jonas Hellström. Ägare av gården. Jobbar heltid på SJ AB. Varit "hobby" konservator. Leder jakter i hägnet. Intresserad av militär historia och jakt. Medlem i Nerke Wermlands karoliner. Drömmer om jakter i Afrika, starkt drabbad av afrikafeber. Det har blivit ett par jaktresor utomlands till Ungern, Namibia och Sydafrika.


På sidan "Afrika" så kan du läsa mer om Alexandra och Jonas Hellströms upplevelser kring jakt i Sydafrika och Namibia!


Alla bilder på dovhjortar och mufflonfår är fotograferade av Alexandra Hellström. Bilderna skyddas av upphovsrätt.


Historiskt om gården

Esstugansgård belägen fyra mil söder om Örebro längs väg 51.Mellan Svennevad och Hjortkvarn.  Sydnärke på gränsen till Östergötland. Finns med på Gabriel Thorings lantmäterikarta från 1687 under namnet Eskstugan ( Esk gammalt namn för ask) socknens största ask finns som vårdträd på tomten, 5.6m omkrets. Irja Browalius en på sin tid relativt känd författarinna skrev 1938 en roman " Elida från gårdar". Romanen som utspelar sig här på gården hade stor verklighetsanknytning varpå upprördheten på trakten var stor då många människor kände sig utpekade. Fram till 1754 var " Eskelstugan ett dagsverkstorp under Bjurhulta". Den 28 Oktober 1754 bevittnades ett bytesbrev där " högvälborne cornetten " Johan Abraham Hamilton bortbytte sitt ägande i 1/4 dels frälsehemmanet " Estufvan" till Anders Larsson i Djursla mot att han avstått 1/4 rusthållet " Djursla". I 1825 års jordebok är

"Eststugan" beskrivet som hjäprote till soldattorp rote N:o 91 Kumla compagnie af Nerikes regemente. Vid laga skiftet 24 maj 1865 utgjorde 1/4 dels hemmanet Eststugan 40,82 hektar, det delades då mellan tre bröder Jonsson i tre 1/12 delar. Hussamlingen värderas och beskrivs i detalj men delas ej. 1878 köper mjölnaren Viktor Bergström de två södra delarna medan Boo köper den norra. De 1865 uppräknade husen rivs och de nuvarande byggs 1878-1882. Oskar Bergström ( 1875-1960) övertar farbroderns lanthandel och driver den till 1943. Oskar köper även tillbaka ca tre hektar av den norra skiftesdelen. Efter 1960 blir Esstugan sommarnöje till att vi flyttar hit 1995. Som synes har stavningen av Esstugan varierat under åren, den nuvarande kan härledas till en självhushållningsbok från den svåra krigsvintern 1917-18 där Oskar skriver Esstugans gård. Ässtugan dyker upp på lantmäteriets kartor 1936 men har aldrig använts av de som bott här.

På Oskars fraktgodssedlar från NÖJ ( norra östergötlands järnväg) från 1940-50 talet stavar han Esstugan. Den högra flygelbyggnaden ( byggd 1880) var lanthandel tom 1943. Den vänstra flygelbyggnaden ( skymd av boningshuset) är byggd ca 1880, var baptistkapell tom 1931. Den innehåller även 3 rok. Boningshuset är från 1882. Det bevittnade bytesbrevet från 1754 med tingsrättens lackstämplar samt 16 öres skattestämpel med underskrifter av de berörda har vi inramat på väggen!